• www.NVKH.nl                              Ned. Ver. van Klassiek Homeopaten
  • www.RIVM.nl                                Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu                                                                      (vaccinaties)
  • www.NVKP.nl                                Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken
  • www.ikKiesNatuurlijk.nl
  • www.livingpractice.life            Regressie- en Reïncarnatietherapie                             (samenwerking met deze praktijk)
  • www.livingpractice.life/ nagabandhuyoga         Nagabandhu Yoga                             (samenwerking)