Behandelovereenkomst

Praktijk voor Klassiek Homeopathie , Cease en N.E.I   “De leilinden”

Informatie over uw dossier, de wet en uw privacy

Als behandelaar is het noodzakelijk dat ik een dossier  aanleg met een aantal gegevens van u. Dit is nodig zodat ik u een goede behandeling kan bieden. Het betreft uw naam en voornaam, geboortedatum, adresgegevens, ziektekostenverzekering, klachtenlijst, medicijngebruik en voorschriften, consultdata, en evt. door u zelf aangeleverde onderzoeken.  Het is tevens zo dat ik wettelijk en door mijn beroepsvereniging, de NVKH, verplicht ben een dossier van elke patiënt bij te houden. Het betreft de “Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO) en vanaf 25 mei 2018 is de Europese wet  “Europese General Data Protection Regulation” (GDPR) in werking. In Nederland is dit de Algemene Verorderning Gegevens bescherming (AVG).

Als zorgverlener heb ik een beroepsgeheim (geheimhoudingsplicht) en ben de enige die toegang heeft tot uw medische gegevens. Ik zal nooit enige medische informatie van u delen met iemand anders, bijvoorbeeld een andere zorgverlener, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. De enige gegevens die gedeeld worden zullen plaats vinden onder de voorwaarden zoals hieronder worden beschreven.

Alleen bij mijn afwezigheid en in geval van ziekte, als er sprake is van waarneming van mijn praktijk door een collega zorgverlener, dan zal deze collega tijdelijk inzicht krijgen in uw  gegevens. Dit zal alleen gebeuren met een collega die ook voldoet aan dezelfde geheimhoudingsplicht en regels ter bescherming van uw medische gegevens. Mocht ik advies willen vragen over uw casus , bijvoorbeeld tijdens met een bespreking met een collega zorgverlener, dan zal dit altijd volledig anoniem gebeuren.

Bescherming van uw gegevens. In mijn praktijk zal ik uiterste zorg toepassen om uw gegevens te beschermen ter voorkoming dat onbevoegden toegang krijgen tot uw medische gegevens. Alle gegevens op papier worden in een afgesloten ruimte bewaard. Bij elektronische gegevens voldoe ik aan de richtlijnen van de AVG en GDPR. Bij huisbezoek of consult in de 2e vestiging van de praktijk te Graauw zal uw dossier in een gesloten afsluitbare tas vervoerd worden en nooit tijdens het vervoer onbeheerd worden achtergelaten.

Zorgnota. Op de zorgnota die u van mij ontvangt staan alleen de gegevens die door de zorgverzekeraar  gevraagd worden om voor vergoeding in aanmerking te komen: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum,  factuurnummer, consultdatum en neutrale omschrijving behandeling.

Toestemming.  Bij het eerste consult wordt u gevraagd of u de privacy overeenkomst heeft gelezen zoals deze op de website van de Praktijk voor Homeopathie, De Leilinden onder het kopje Privacy staat vermeld en of u hiermee akkoord kan gaan.  Alleen bij toestemming kan een behandeling gaan plaats vinden.

 

Meer informatie kunt u vinden op:

www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo ;   https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/avg ; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg